نام واحد : کارخانجات تولیدی و صنعتی ثابت خراسان

نام محصول : تفاله خشک چغندرقند

 • سریال مجوز : 1901666
 • شماره مجوز : 10236
 • تاریخ مجوز : 24/03/1388
 • کد محصول : 15331152
 • شرح محصول : تفاله خشک چغندرقند
 • ظرفیت : 26,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%