نام واحد : سیسکوه

نام محصول : عصاره چای

 • سریال مجوز : 200037000000
 • شماره مجوز : 26/43742
 • تاریخ مجوز : 01/09/1395
 • کد محصول : 1549512598
 • شرح محصول : عصاره چای
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%