نام واحد : فرهود شفقتی

نام محصول : انواع نان حجیم با مواد شیرین کننده

 • سریال مجوز : 200038000000
 • شماره مجوز : 33354/24
 • تاریخ مجوز : 06/07/1395
 • کد محصول : 1541412385
 • شرح محصول : انواع نان حجیم با مواد شیرین کننده
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%