نام واحد : تعاونی بسته بندی نمک یدار و تصفیه الماس نیشابور

نام محصول : نمک طعام ید دارشستشو شده

 • سریال مجوز : 1921520
 • شماره مجوز : 3659
 • تاریخ مجوز : 06/08/1386
 • کد محصول : 15492513
 • شرح محصول : نمک طعام ید دارشستشو شده
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%