نام واحد : اهورا تاک زرین

نام محصول : انواع میوه خشک

 • سریال مجوز : 200039000000
 • شماره مجوز : 127/14927
 • تاریخ مجوز : 10/05/1395
 • کد محصول : 1513412363
 • شرح محصول : انواع میوه خشک
 • ظرفیت : 7,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 67%
  67%