نام واحد : ثمین نان سحر

نام محصول : انواع مارمالاد

 • سریال مجوز : 200039000000
 • شماره مجوز : 65758
 • تاریخ مجوز : 27/05/1393
 • کد محصول : 1513412336
 • شرح محصول : انواع مارمالاد
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 99%
  99%