نام واحد : کشت و صنعت برین زعفران یاقوت سرخ

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : مشهد اول...
 • تلفن شرکت : ****222
 • نشانی واحد : مشهد شهرک صنعتی بینالود بلوار صنعت سازندگی خ فن آوری 2 قطعه 109
 • تلفن واحد : *******915
 • مدیر : جواد سلمانی طاهر
 • تلفن مدیر : *******915
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بینالود

نام محصول : چای کیسه ایبسته بندی دوگرمی

 • سریال مجوز : 1921554
 • شماره مجوز : 10305
 • تاریخ مجوز : 13/06/1389
 • کد محصول : 15491212
 • شرح محصول : چای کیسه ایبسته بندی دوگرمی
 • ظرفیت : 36 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%