نام واحد : تعاونی افسون شهد نایین

 • استان : اصفهان
 • شهر : نائین
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******323جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علیرضا شهریاری محمدیه
 • تلفن مدیر : *******910جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نائین

نام محصول : قند کله حتی به صورت شکسته شده

 • سریال مجوز : 200039000000
 • شماره مجوز : 16717
 • تاریخ مجوز : 21/03/1393
 • کد محصول : 1542412319
 • شرح محصول : قند کله حتی به صورت شکسته شده
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 99%
  99%