نام واحد : توسعه صنایع غذایی کشاورزی و دامپروری نوش گل نیشابور

نام محصول : کیک ماشینی

 • سریال مجوز : 1930932
 • شماره مجوز : 4295
 • تاریخ مجوز : 17/09/1386
 • کد محصول : 15411212
 • شرح محصول : کیک ماشینی
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (المثنی)
 • پیشرفت : 100%
  100%