نام واحد : آرینا رشد شمال

نام محصول : کنسانتره خوراک طیور

 • سریال مجوز : 200040000000
 • شماره مجوز : 12834/701
 • تاریخ مجوز : 30/03/1394
 • کد محصول : 1533412336
 • شرح محصول : کنسانتره خوراک طیور
 • ظرفیت : 10,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%