نام واحد : روغن فرآیندخراسان

نام محصول : مواداولیه صابون

 • سریال مجوز : 1912036
 • شماره مجوز : 39874
 • تاریخ مجوز : 28/12/1379
 • کد محصول : 24241127
 • شرح محصول : مواداولیه صابون
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%