نام واحد : چشمه نوشان خراسان

نام محصول : انواع شیرینی آردی

 • سریال مجوز : 200040000000
 • شماره مجوز : 1618085/120
 • تاریخ مجوز : 30/10/1395
 • کد محصول : 1541412348
 • شرح محصول : انواع شیرینی آردی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%