نام واحد : معادن فاریاب

نام محصول : کنسانتره کرومیت

 • سریال مجوز : 2606835
 • شماره مجوز : 5/167625
 • تاریخ مجوز : 07/12/1385
 • کد محصول : 13201410
 • شرح محصول : کرمیت
 • ظرفیت : 120,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزغیراهنی بجزاورانیوم وتوریم(1320)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%