نام واحد : مجتبی جواهری

نام محصول : پشمک

 • سریال مجوز : 200040000000
 • شماره مجوز : 83069
 • تاریخ مجوز : 11/12/1393
 • کد محصول : 1543412415
 • شرح محصول : پشمک
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 91%
  91%