نام واحد : مجتبی جواهری

نام محصول : روغن مایع کنجد

 • سریال مجوز : 200040000000
 • شماره مجوز : 1323928/7340
 • تاریخ مجوز : 07/02/1395
 • کد محصول : 1514512344
 • شرح محصول : روغن مایع کنجد
 • ظرفیت : 25 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 93%
  93%