نام واحد : مجتبی جواهری

نام محصول : انواع حلوا با مغز خشکبار

 • سریال مجوز : 200040000000
 • شماره مجوز : 1337751/24865
 • تاریخ مجوز : 12/04/1395
 • کد محصول : 1543412430
 • شرح محصول : انواع حلوا با مغز خشکبار
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%