نام واحد : ساحل مدیترانه

نام محصول : انواع پودر غذاهای نیمه آماده

 • سریال مجوز : 200041000000
 • شماره مجوز : 35965
 • تاریخ مجوز : 05/08/1394
 • کد محصول : 1549412455
 • شرح محصول : انواع پودر غذاهای نیمه آماده
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%