نام واحد : رحیم مقدسی

نام محصول : انواع شیرینی آردی

 • سریال مجوز : 200041000000
 • شماره مجوز : 36543
 • تاریخ مجوز : 02/10/1394
 • کد محصول : 1541412348
 • شرح محصول : انواع شیرینی آردی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 62%
  62%