نام واحد : فوژان کهربا

نام محصول : لیموعمانی

 • سریال مجوز : 1902342
 • شماره مجوز : 32260
 • تاریخ مجوز : 27/09/1386
 • کد محصول : 15131126
 • شرح محصول : فراوری وبسته بندی لیموعمانی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%