نام واحد : گروه سرمایه گذاری آراد افق اروند

نام محصول : انواع بیسکویت

 • سریال مجوز : 200042000000
 • شماره مجوز : 42523
 • تاریخ مجوز : 15/09/1394
 • کد محصول : 1541412316
 • شرح محصول : انواع بیسکویت
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%