نام واحد : صنایع غذایی امیدطوس

نام محصول : سس گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 1905557
 • شماره مجوز : 10235
 • تاریخ مجوز : 27/04/1389
 • کد محصول : 15492432
 • شرح محصول : سس گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%