نام واحد : صنایع غذایی مهرچین شاندیز

نام محصول : دم نوش گیاهی

 • سریال مجوز : 1914693
 • شماره مجوز : 10554
 • تاریخ مجوز : 07/10/1387
 • کد محصول : 15491217
 • شرح محصول : دم نوش گیاهی ومیوه ای
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%