نام واحد : حسن رضا دلیری

نام محصول : ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه در دمای بالای صفر درجه سانتیگراد

 • سریال مجوز : 200042000000
 • شماره مجوز : 92/41432
 • تاریخ مجوز : 30/09/1392
 • کد محصول : 6302612306
 • شرح محصول : ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه در دمای بالای صفر درجه سانتیگراد
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 48%
  48%