نام واحد : فرآورده های غذایی آبتاب

نام محصول : انواع مارمالاد

 • سریال مجوز : 200042000000
 • شماره مجوز : 42539
 • تاریخ مجوز : 16/09/1394
 • کد محصول : 1513412336
 • شرح محصول : انواع مارمالاد
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%