نام واحد : تولیدی صنایع غذایی هور آذر

نام محصول : انواع پودر ژله

 • سریال مجوز : 200043000000
 • شماره مجوز : 27838
 • تاریخ مجوز : 24/05/1392
 • کد محصول : 1513512346
 • شرح محصول : انواع پودر ژله
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 95%
  95%