نام واحد : اشکان دانه

نام محصول : کنسانتره خوراک دام

 • سریال مجوز : 200043000000
 • شماره مجوز : 1317307/74996
 • تاریخ مجوز : 18/11/1394
 • کد محصول : 1533412335
 • شرح محصول : کنسانتره خوراک دام
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 64%
  64%