نام واحد : جلیل مظهری

نام محصول : انواع مربا

 • سریال مجوز : 200044000000
 • شماره مجوز : 46535
 • تاریخ مجوز : 12/11/1395
 • کد محصول : 1513412311
 • شرح محصول : انواع مربا
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%