نام واحد : صنایع غذائی پرورپودر

نام محصول : انواع چاشنی غذاوسالاد

 • سریال مجوز : 1912458
 • شماره مجوز : 10286
 • تاریخ مجوز : 25/04/1388
 • کد محصول : 15492440
 • شرح محصول : انواع چاشنی غذاوسالاد
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%