نام واحد : علیرضا علیجانی

نام محصول : رب گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 200045000000
 • شماره مجوز : 127/11736
 • تاریخ مجوز : 17/04/1392
 • کد محصول : 1513512419
 • شرح محصول : رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 71%
  71%