نام واحد : عطر نان حجیم

نام محصول : بیکینگ پودر

 • سریال مجوز : 200045000000
 • شماره مجوز : 26/2333
 • تاریخ مجوز : 24/01/1394
 • کد محصول : 1549512406
 • شرح محصول : بیکینگ پودر
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%