نام واحد : حسن جعفری

نام محصول : پسته پاک کنی

 • سریال مجوز : 1925406
 • شماره مجوز : 31909
 • تاریخ مجوز : 09/11/1386
 • کد محصول : 15492161
 • شرح محصول : پسته پاک کنی
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%