نام واحد : صنایع مواد غذائی بسیم هاله

نام محصول : انواع سرکه

 • سریال مجوز : 200045000000
 • شماره مجوز : 25147/95
 • تاریخ مجوز : 26/08/1395
 • کد محصول : 1549312397
 • شرح محصول : انواع سرکه
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%