نام واحد : صنایع مواد غذائی بسیم هاله

نام محصول : نوشابه گازدار میوه ای

 • سریال مجوز : 200045000000
 • شماره مجوز : 25147/95
 • تاریخ مجوز : 26/08/1395
 • کد محصول : 1554412346
 • شرح محصول : نوشابه گازدار میوه ای
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%