نام واحد : تکنو پانکو

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : مشهد
 • نشانی شرکت : سهروروی شمالی...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : فاز یک تلاش شمالی6/6 قطعه 174
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سعید غفارزاده
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی توس

نام محصول : انواع آب میوه غیر مرکبات از کنسانتره

 • سریال مجوز : 200046000000
 • شماره مجوز : 1624129/120
 • تاریخ مجوز : 30/10/1395
 • کد محصول : 1513412475
 • شرح محصول : انواع آب میوه غیر مرکبات از کنسانتره
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%