نام واحد : مجتمع کشاورزی دامپروری و صنایع تبدیلی رادوارتوس

نام محصول : خامه استرلیزه

 • سریال مجوز : 1922626
 • شماره مجوز : 21395
 • تاریخ مجوز : 11/05/1386
 • کد محصول : 15201122
 • شرح محصول : خامه استرلیزه
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%