نام واحد : تولیدی بلور البرز

نام محصول : انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 200046000000
 • شماره مجوز : 29005/127
 • تاریخ مجوز : 08/08/1395
 • کد محصول : 1554312378
 • شرح محصول : انواع آب آشامیدنی بسته بندی شده
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%