نام واحد : مجتمع صنایع غذایی 777

نام محصول : انواع سوسیس و کالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت طیور، بدون مواد دیگر

 • سریال مجوز : 200046000000
 • شماره مجوز : 29992
 • تاریخ مجوز : 17/03/1394
 • کد محصول : 1511512395
 • شرح محصول : انواع سوسیس و کالباس با فرمولاسیون اصلی گوشت طیور، بدون مواد دیگر
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 96%
  96%