نام واحد : مجتمع صنایع غذایی 777

نام محصول : انواع پنیر پیتزا پروسس

 • سریال مجوز : 200046000000
 • شماره مجوز : 98778
 • تاریخ مجوز : 24/11/1395
 • کد محصول : 1520512596
 • شرح محصول : انواع پنیر پیتزا پروسس
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%