نام واحد : محمود سپهری پرایواتلو

نام محصول : انواع سس

 • سریال مجوز : 200046000000
 • شماره مجوز : 125/2249
 • تاریخ مجوز : 30/01/1394
 • کد محصول : 1549312388
 • شرح محصول : انواع سس
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%