نام واحد : بامداد لبن کاسپین

نام محصول : پنیر سفید ایرانی تولید شده به روش فرا پالایش (UF)

 • سریال مجوز : 200047000000
 • شماره مجوز : 45816/127
 • تاریخ مجوز : 11/12/1395
 • کد محصول : 1520512574
 • شرح محصول : پنیر سفید ایرانی تولید شده به روش فرا پالایش (UF)
 • ظرفیت : 60 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%