نام واحد : تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان

نام محصول : کنسانتره آهن

 • سریال مجوز : 1931135
 • شماره مجوز : 14508
 • تاریخ مجوز : 19/10/1386
 • کد محصول : 13101113
 • شرح محصول : کنسانتره آهن
 • ظرفیت : 2,600,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج کانه های فلزی(13)
 • گروه 4 رقمی : استخراج کانه های فلزی آهنی(1310)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 12%
  12%