نام واحد : داروسازی ابن ماسویه

 • استان : مرکزی
 • شهر : زرندیه
 • نشانی شرکت : بلوار...
 • تلفن شرکت : ******212جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : (شهرک صنعتی پرندک)
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی اکبر رحیمی
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : انواع نشاسته اصلاح شده مورد استفاده در صنایع دارویی

 • سریال مجوز : 200047000000
 • شماره مجوز : 39464
 • تاریخ مجوز : 19/11/1394
 • کد محصول : 1532412314
 • شرح محصول : انواع نشاسته اصلاح شده مورد استفاده در صنایع دارویی
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%