نام واحد : مهدی مهرانی

نام محصول : پودر سوخاری

 • سریال مجوز : 1900390
 • شماره مجوز : 20000
 • تاریخ مجوز : 11/10/1384
 • کد محصول : 15311642
 • شرح محصول : پودر سوخاری
 • ظرفیت : 50 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال (بهره برداری ناشی از توسعه)
 • پیشرفت : 100%
  100%