نام واحد : صنایع غذایی تکنوش

نام محصول : آب آشامیدنی بسته بندی شده

 • سریال مجوز : 200048000000
 • شماره مجوز : 26573
 • تاریخ مجوز : 09/06/1394
 • کد محصول : 1554412379
 • شرح محصول : آب آشامیدنی بسته بندی شده
 • ظرفیت : 20,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%