نام واحد : صدیقه بشارتپور

نام محصول : انواع بیسکویت

 • سریال مجوز : 200048000000
 • شماره مجوز : 68667
 • تاریخ مجوز : 27/08/1392
 • کد محصول : 1541412316
 • شرح محصول : انواع بیسکویت
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%