نام واحد : فرهنگ زعفران

نام محصول : بسته بندی خشکبار

  • سریال مجوز : 1917700
  • شماره مجوز : 10308
  • تاریخ مجوز : 21/01/1385
  • کد محصول : 15492170
  • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
  • ظرفیت : 5 تن
  • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
  • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
  • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
  • وضعیت : فعال
  • پیشرفت : 100%
    100%