نام واحد : صدیقه بشارتپور

 • استان : فارس
 • شهر : شیراز
 • نشانی شرکت : ابریشمی ک 6.3...
 • تلفن شرکت : *******711جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد :
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : صدیقه بشارتپور بشارتپور
 • تلفن مدیر : *******917جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی بزرگ شیراز (جرسقان)

نام محصول : انواع شیرینی آردی

 • سریال مجوز : 200048000000
 • شماره مجوز : 68667
 • تاریخ مجوز : 27/08/1392
 • کد محصول : 1541412348
 • شرح محصول : انواع شیرینی آردی
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 1%
  1%