نام واحد : صنایع غذایی دینا

نام محصول : چیپس ذرت

 • سریال مجوز : 1914992
 • شماره مجوز : 10635
 • تاریخ مجوز : 05/12/1388
 • کد محصول : 15311613
 • شرح محصول : چیپس ذرت
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%