نام واحد : محمد خرمی

نام محصول : مایه خمیر

 • سریال مجوز : 1923163
 • شماره مجوز : 17410
 • تاریخ مجوز : 29/03/1386
 • کد محصول : 15492461
 • شرح محصول : خمیرمایه
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%