نام واحد : حلوای کویر یزد

نام محصول : انواع کلوچه

 • سریال مجوز : 200048000000
 • شماره مجوز : 29675
 • تاریخ مجوز : 15/07/1394
 • کد محصول : 1541412321
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 36%
  36%