نام واحد : صنایع شیر فجر آساک قوچان

 • استان : خراسان رضوی
 • شهر : قوچان
 • نشانی شرکت : خیابان ولیعصر...
 • تلفن شرکت : *******218جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : نبش کوشش3
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : سلطانعلی ابراهیمی
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی قوچان 1

نام محصول : پنیر بلغاری

 • سریال مجوز : 200048000000
 • شماره مجوز : 3041/24/119
 • تاریخ مجوز : 05/12/1394
 • کد محصول : 1520512584
 • شرح محصول : پنیر بلغاری
 • ظرفیت : 1,825 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%