نام واحد : صنایع شیر فجر آساک قوچان

نام محصول : پنیر بلغاری

 • سریال مجوز : 200048000000
 • شماره مجوز : 3041/24/119
 • تاریخ مجوز : 05/12/1394
 • کد محصول : 1520512584
 • شرح محصول : پنیر بلغاری
 • ظرفیت : 1,825 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%