نام واحد : رضوان شکلات

نام محصول : انواع ویفر

 • سریال مجوز : 200049000000
 • شماره مجوز : 248123/1/100
 • تاریخ مجوز : 04/12/1394
 • کد محصول : 1541412325
 • شرح محصول : انواع ویفر
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%