نام واحد : صنایع غذایی و بسته بندی زرین ممتاز خراسان

نام محصول : بسته بندی خرما

 • سریال مجوز : 1923246
 • شماره مجوز : 9587
 • تاریخ مجوز : 02/02/1386
 • کد محصول : 15131923
 • شرح محصول : بسته بندی خرما
 • ظرفیت : 500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%