نام واحد : لیان گلچین جنوب

نام محصول : پودر شکر تصفیه شده

 • سریال مجوز : 200049000000
 • شماره مجوز : 11916097
 • تاریخ مجوز : 05/03/1394
 • کد محصول : 1542312343
 • شرح محصول : پودر شکر تصفیه شده
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%